Til forsiden
Forfatningslove mv.
Kongeloven – Den souveraine Konge-Lov Underskreven den 14. Novemb. 1665
Juni-Grundloven – Danmarks Riges Grundlov af 5te Juni 1849
Fællesforordningen – Forordning af 26de Juli 1854 om Det danske Monarchies Forfatning for dets Fælledsanliggender
Grundlovsindskrænkningen – Grundlovsbestemmelse af 29de August 1855 om indskrænkning af Grundloven af 5te Juni 1849
Den indskrænkede Grundlov – Den indskrænkede Danmarks Riges Grundlov af 5te Juni 1849 (af 29. august 1855)
Fællesforfatningen – Forfatningslov af 2den Oktober 1855 for Det danske Monarchies Fælledsanliggender
November-Forfatningen – Grundlov af 18de November 1863 for Kongeriget Danmarks og Hertugdømmet Slesvigs Fællesanliggender
Den gennemsete Grundlov – Danmarks Riges gjennemsete Grundlov af 5te Juni 1849 (af 26. juli 1866)
Grundloven af 1915 – Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915
Den ændrede Grundlov af 1920 – Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 med Ændringer af 10. September 1920
Grundlovsforslaget – Forslag til Danmarks Riges Grundlov (vedtaget af Rigsdagen 1939, forkastet ved folkeafstemning)
Grundloven af 1953 – Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953
Tronfølgeloven af 1853 – Thronfølgelov for Det danske Monarchie af 31te Juli 1853
Tronfølgeloven af 1953 – Tronfølgelov af 27. marts 1953
Færøernes hjemmestyre - Lov om Færøernes Hjemmestyre af 23. Marts 1948
Grønlands hjemmestyre - Lov om Grønlands hjemmestyre af 29. november 1978
Islands forfatningsmæssige stilling – Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling i Riget af 2den Januar 1871
Islands forfatning – Forfatningslov for Islands særlige Anliggender af 5te Januar 1874
Dansk-Vestindiske Øer – Coloniallov for de dansk-vestindiske Øer af 27de November 1863
Valglovsændringen af 1894 – Lov om en midlertidlig Omfordeling af Folketingsvalgkredsene
Valgloven som ændret 1901 m. fl. gange - Lov om Valgene til Rigsdagen
Danske regeringsledere siden indførelsen af det konstitutionelle monarki i marts 1848
7338 sidevisninger siden 25.01.2004

English explanations: Let the mouse rest over the Danish text

© 2000-2004 Thomas Thorsen
Dette site er ophavsretligt beskyttet

Rettelser, tilføjelser og kommentarer: Send en e-mail til webmaster